B.K.V. '94
Belgische Kattenliefhebbers Vereniging '94 vzw
Koning Albertstraat 15
B - 2610 Wilrijk
Rekeningnummer: FORTIS    BE07-001335114666

STAMBOOMAANVRAAG

verzenden aan het stamboeksecretariaat BKV '94
Kris Flossie
Vosstraat 397
B - 2100 Deurne
tel.: +32 (0) 32 185 385 - Email: stamboek@bkv94.be

Klik hier voor de pdf versie van dit formulier. Deze kunt u desgewenst uitprinten.

LET OP !!! lees goed de regel onderaan deze pagina !!!

Uw naam :
Cattery.:
Adres Nr.:
Postcode: 
Woonplaats :
Land:
Tel/Fax:
E-mail:
Geef de volledige naam van het eerste kitten, zoals deze op de stamboom moet verschijnen
Naam vader:
Ras:
Kleur:
Stamboomnr.:
Naam moeder:
Ras:
Kleur:
Stamboomnr.:
Geboortedatum kittens:
Aantal kittens:
Naam kitten 1:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 1:
Ras kitten 1:
Kleur kitten 1:
Naam kitten 2:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 2:
Ras kitten 2:
Kleur kitten 2:
Naam kitten 3:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 3:
Ras kitten 3:
Kleur kitten 3:
Naam kitten 4:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 4:
Ras kitten 4:
Kleur kitten 4:
Naam kitten 5:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 5:
Ras kitten 5:
Kleur kitten 5:
Naam kitten 6:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 6:
Ras kitten 6:
Kleur kitten 6:
Naam kitten 7:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 7:
Ras kitten 7:
Kleur kitten 7:
Naam kitten 8:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 8:
Ras kitten 8:
Kleur kitten8:
Naam kitten 9:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 9:
Ras kitten 9:
Kleur kitten 9:
Naam kitten 10:
Fokverbod ja of Nee:
Chipnummer
Geslacht kitten 10:
Ras kitten 10:
Kleur kitten10:
I
 
 

Graag aangeven bij elk kitten of er een fokverbod op geld!!!

Stamboomaanvragen dienen binnen 4 maanden na de geboorte van het nest te worden verzonden.
Gelieve de volgende documenten (per e-mail indien u de aanvraag online verzendt) toe te voegen aan de aanvraag:
Kopijen van de stambomen van beide ouders, bewijs van dekking (kan online) ook als u zelf de eigenaar van de dekkater bent, kopijen van de titelregistraties van beide ouders.

De kostprijs van 12,- per stamboom ( nest na 4 maanden oud 18,- ) dient vooraf gestort te worden op rekeningnummer:

BE07-001335114666 op naam van BKV'94